Turistické informácie

Divínsky hrad a kaštieľ
Vlastník: Obec Divín
Správca: Osvetové stredisko správy kultúrnych pamiatok, Divín
Sprístupnenosť: hrad je voľne prístupný; kaštieľ v súčasnosti nie je sprístupnený, jeho rekonštrukcia sa má podľa plánov dokončiť v r. 2012
Pravidelné podujatia: počas letných mesiacov sa na dvore kaštieľa konajú hradné hry, koncerty; medzi ruinami hradu sa plánuje vytvoriť skautský tábor
Pravidelné podujatia: počas letných mesiacov sa na dvore kaštieľa konajú hradné hry, koncerty; medzi ruinami hradu sa plánuje vytvoriť skautský tábor
Kontakt: tel.: 00421-47-4397301; e-mail: obecdivin@zoznam.sk; web: www.divin.sk