Pravidelné podujatia: počas letných mesiacov sa na dvore kaštieľa konajú hradné hry, koncerty; medzi ruinami hradu sa plánuje vytvoriť skautský tábor