Turistické informácie

Haličský zámok
Vlastník a správca: IMET a.s., Košice
Sprístupnenosť: prebiehajú rekonštrukčné práce, o niekoľko rokov sa v ňom otvorí hotel